WWW 2019-11 jazz.jpg

Utställning på Fasching 2019-04.2020